Home

imagesCA5WW8Y8

       Peygamberlerin soyundan mıyız?

إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

 “Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçerek âlemlere üstün kıldı.”

 (Âl-i İmran 33)

Ayette isimleri sayılan peygamberler ve onların soyu hakkında düşünmemiz gerekmektedir. İsimleri sayılan peygamberler ile İbrahim ve İmran soyu, diğer insanlardan ve soylardan hangi bakımdan âlemlere üstün kılınmıştır? Üstünlükleri neye tekabül etmektedir?

Ayette ismi ilk anılan Âdem (as)’dır. Âdem (as), beşerin babasıdır. Bir anne ve babaya muhtaç olmadan yaratıldı. Âdem, ilk insan ve ilk peygamberdir. İnsan soyu bir ulu ağaçsa, bu ağacın kökü Hz. Âdem ile eşi Havva validemizdir. Hz. Âdem’i ve eşini Cenab-ı Hakk, kendi kudret eliyle şekillendirip yarattı. Bu iki mübarek varlığı insanlığa başlangıç yaptı. Hz. Âdem, aynı zamanda ilk nebi olarak kendi zürriyetine Hak Teâlâ’yı ve Onun emirlerini bildirdi. Hz. Âdem, ilahi bilgilerin mahzeni kılındı. Âdem’e, Zât’ını ve varlığın bilgisini bilme kabiliyeti verildi. Böylece insan,  varlığın en şereflisi unvanını aldı.

Ayette ikinci sırada ismi zikredilen peygamber Nuh (as)’dır. Nuh, tufana muhatap olmuş, Allah’a iman edenlerle birlikte, yaptığı gemiye binip kurtulmuş ve soyundan insanlığın türediği kişi olması nedeniyle de kendisine ikinci Âdem denilmiştir. En’âm suresi 84. ayette bildirildiği üzere, Nuh zürriyetinden, Davud (as), Süleyman (as), Eyyub (as), Yusuf (as), Musa (as) ve Harun (as) gibi peygamberler insanlığa görevlendirildi. Nitekim Hadid suresi 26. Ayette “Ve andolsun ki, Hz. Nuh’u ve Hz. İbrahim’i gönderdik. Onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır.” Buyruluyor. Meryem Suresi 58. Ayette ise, “İşte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Âdem (as)’in zürriyetinden ve Nuh (as)’la beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim (as)ve İsrail’in zürriyetinden ve Bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara, Rahman’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı.”

Ayette ismi geçen üçüncü peygamber İbrahim (as)’dır. İbrahim (as) oğlu İsmail (as) ile birlikte Allah Teâlâ’nın emri olarak Kâbe’yi yaptı ve ilk tavafı kendileri gerçekleştirdi. Kâbe, o gün bugün İslam’ın ve imanın en büyük şiarıdır. Tevhit evidir. Bakara suresi 126. Ayette, Hz. İbrahim Beytullah’ın emin ve güvenli bir iman beldesi olması temennisinde bulundu. Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etti.

İbrahim soyundan gelen peygamberler hep birer kutup yıldızı idi. Yollarını şaşıranlar onlarla kurtuluşa erdi. Bakara 136’da, “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilenlere, İbrahim (as.)’a, İsmail (as.)’a, İshak (as.)’a, Yakup (as.) ve torunlarına indirilenlere, Musa (as.) ve İsa (as.)’ya verilenlere ve diğer nebilere, Rableri tarafından verilenlere (sahife, kitap ve vahiylere) iman ettik. Onların arasından hiçbirini ayırmayız. Biz, O’na teslim olanlarız,” demeleri iman sahibi kimselere telkin edilmektedir. Hz. İbrahim’i Yahudiler ve Hıristiyanlar kendi tahrif ettikleri inançlarına alet etmeye çalıştılar. Kuran’da, çeşitli ayetlerde bu iftiralar yalanlanmış, onun, Kuran İslam’ının ulu bir peygamberi olduğu vurgulanmıştır. Âl-i İmran suresi 67. Ayette, bu husus şöyle ifade buyruluyor: “Hz. İbrahim, Yahudi veya Nasranî olmadı. Fakat Hanif bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı.” Nisa suresi 54. Ayette de, “Yoksa onlar, Allah’ın fazlından insanlara verdiği şeylere haset mi ediyorlar? Oysa Biz, Hz. İbrahim soyuna kitap ve hikmet vermiştik. Ve onlara büyük mülk verdik.” Buyrularak İbrahim (as)’ın ve soyunun İslam’ın nasıl coşkun bir damarı olduğu aşikâr edilmektedir. Nisa 125. Ayette de, Allah Teâlâ’nın, Hz. İbrahim’i dost edindiği bilgisi veriliyor ki, büyük bir yakınlıktır.

Kıyamete kadar gelecek tüm müminler Hz. İbrahim’in milletindendir. Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e, Enam suresi 161. Âyette, kendisine çeşitli sorular yönelten Yahudi ve Hıristiyanlara şu şekilde cevap vermesi talimatı verilmektedir: “De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”

İbrahim dininden, İbrahim milletinden olmak demek puta tapmamak, Allah’a ortak isnat etmemek, demektir. İbrahim suresi 35. Âyette, İbrahim (as), şöyle dua etmektedir:  “Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı, putlara tapmaktan içtinap ettir, uzaklaştır.”

            Bu duası kabul olmuştur. Hz. İbrahim (as) ve ümmeti şahsında temsil edilen İslam, Hz. Muhammed (sav)’e Kuran’la intikal etmiştir. Aşağıya aldığımız ayetlerde bu husus vurgulanmaktadır:

“…O, sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki; o, babanız İbrahim (A.S)’ın dinidir. O, sizi daha önce de Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bunda da (Kur’ân-ı Kerim’de de), resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a sarılın. O, sizin Mevlâ’nızdır. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” (Hacc 78)

“Hz. İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: ‘Muhakkak ki biz, sizden ve sizin Allah’tan başka taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkâr ediyoruz. Ve siz, Allah’ın tek oluşuna inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı.’…” (Mumtehine 4)

Ayetin vurguladığı son gurup İmran soyudur. ‘İmran ailesi’, ayetleri üzerinde düşünmeye çalıştığımız, ‘Âl-i İmran’ suresine de adı verilmiştir. Kurana göre İmran, Hz. Meryem’in babasıdır. Bu aile, peygamberlik ve hikmet (bilgelik) membaı olan bir ailedir.

Kaynaklarda İmran’ın, Hz. Mûsâ ile Hz. Harun’un babası olduğu bilgisi de yer almaktadır. Âl-i İmrân suresi 35. Âyette, “İmran’ın eşi: ‘Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Muhakkak ki Sen Semi’sin (işitensin), Âlim’sin (bilensin).’ demişti.”; Tahrîm Suresi 12. âyette ise, “Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de örnek gösterdi,” denilmektedir.

Daha sonra gelecek ayetlerde göreceğimiz üzere, surenin öncelikli konusu İmran soyunun temsil ettiği peygamberliktir. Bu bağlamda Hz. Meryem’in serüveni, İsa (as)’a hamile kalışı, İsa (as) doğuşu ve Hristiyanlığın ortaya çıkışı, Yahudi inanışı ve bu inançların şirke bulanışı ele alınmaktadır. Surede Tevrat, İncil ve Kur’an’ın aynı ilahî kaynaktan geldiği hususları da vurgulanmaktadır. İmran ailesi, Hz. İbrahim (as) ekolüne mensuptur. Bu soydan gelen peygamberler Allah’a şirk koşulmasını önlemeye çalışmış, hepsi de Tevhit bayrağını dalgalandırmışlardır.

Soy ve gelenek önemlidir. Peygamberlerin belli bir soydan gelmeleri, aynı zamanda birden çok peygamberin görev yapması ve bunların bir birinden farklı şeyler söylememesi, konuyu sosyoloji boyutuyla da ayrıca ilgilenmeye değer kılıyor. İbrahim soyundan çok sayıda peygamber geldi, İmran soyundan da. Hz. İbrahim (as) yine bir peygamber olan oğlu İsmail (as) ile ilgilendi, Yakup (as) oğlu Yusuf (as)’un hocası oldu. Musa (as) ve kardeşi Harun (as) aynı çadırın içinde oturdular, İsa (as) ile Yahya (as) çağdaştılar. Aile geleneği içinde tevhidi bir ruhla yetişen ve Allah Teâlâ tarafından resmi olarak görevlendirilen peygamberlerin diğer insanlara üstünlükleri bir nimettir. Bu üstünlük insanlara karşı bir tahakküm değil, bir baba şefkati gibi bir merhamet üstünlüğüdür.

Sonuç: Hz. Meryem’in oğlu Hz. İsa (as), Tevrat’ı doğruladı. Tevrat bilgileri İncil’in içinde şirkten arınmış olarak yer aldı. Ancak, Hz. İsa’dan sonra Allah’ın kelamına ruhbanlar müdahale etti ve teslis gibi bilinen şirkleri İncil’e ilave ettiler.

Allah Teâlâ, İbrahim soyunun son elçisi Hz. Muhammed (sav)’e inzal ettiği Kuran’da, İncil ve Tevrat hakikatlerine de yer verdi. Böylece İbrahim’i gelenek (Tevhit) günümüze kadar intikal etmiş oldu. Tevhit inancına bağlı olanlar aynı soydandır. Elhamdülillah Hz. Âdem’in zürriyetindeniz; elhamdülillah Hz. İbrahim’in milletindeniz; elhamdülillah Hz. Muhammed’in ümmetindeniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s